An Giang Construction One-Member Limited Company

An Giang Construction One-Member Limited Company

An Giang Construction One-Member Limited Company

English name: An Giang Construction One-Member Limited Company

Address: 316/1A Tran Hung Dao, My Long Ward, Long Xuyên City, An Giang Province.

Telephone: +84 2963841609

Fax: +84 2963943400

Email: xaylapangiang@gmail.com.

Website: www.xaylapangianIndustry,

Group of products production, Main business: Construction materials, industrial and civil construction work, housing business…

Major export market: Cambodia.

                                                                            

Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

Tên tiếng Anh: An Giang Construction One Member Company Limited

Địa chỉ: 316/1A Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: +84 2963841609

Fax: +84 2963943400

Email: xaylapangiang@gmail.com.

Website: www.xaylapangiang.com.

Ngành nghề, Nhóm mặt hàng sản xuất, Kinh doanh chủ yếu: Vật liệu xây dựng, xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, kinh doanh nhà ở…

Thị trường xuất khẩu chủ yếu: Campuchia.