PHU VINH TRADING COMPANY LIMITED

PHU VINH TRADING COMPANY LIMITED

Company name: Phu Vinh Trading Company Limited

Address: Long Hoa Hamlet, Long Son Commune, Phu Tan Dist., An Giang Province, Vietnam

Tel: (84.296) 3 820 136 Fax: (84.296) 3 820 137

Email: phuvinhag@hcm.vnn.vn; lytran@vinhphat.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ VINH

Tên giao dịch quốc tế: Phu Vinh Trading Company Limited

Địa chỉ: Ấp Long Hòa 2, Xã Long Hòa, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang.

Số điện thoại: +84.296 3820136

Fax: +84.296 3820137

Email: phuvinhag@hcm.vnn.vn, lytran@vinhphat.com